ריקודים היסטוריים

המועברת על ידי להקת La Danza Moresca.
הסדנה תפעל בין השעות 9:00-18:00 ללא הפסקה, במסגרת הפסטיבל שלנו. כל הסדנאות וכיתות האמן כלולות במחיר הכרטיס.
הסדנה נמצאת באזור הרשום תחת מספר 1, כדי להגיע אליהם יש ללכת ישר עד סוף הרחוב הראשי.