כיתת אמן באלכימיה

תזכו לראות במו עיניכם אלכימאי דגול הופך מטבע כסף לאחד מזהב!
הסדנה תפעל בין השעות 9:00-18:00 ללא הפסקה, במסגרת הפסטיבל שלנו. כל הסדנאות וכיתות האמן כלולות במחיר הכרטיס.
הסדנאות נמצאות באזור הרשום תחת מספר 1, כדי להגיע אליהם יש ללכת ישר עד סוף הרחוב הראשי.

קצת רקע היסטורי:

אלכימיה היא תחום של חקר החומרים בטבע, שהתפתח החל משלהי העת העתיקה ולאורך ימי הביניים. בראייה מודרנית ניתן לראות באלכימיה שילוב של כימיה, פיזיקה, רפואה מיסטיקה ודת.
ניתן לטעון כי נציגי יהדות ספרד באירופה פעמים רבות נראו בעיני ההמון כשומרי הידע הנסתר. במאה ה-16 התפרסמו בתחום האלכימיה ספרים כמו  “DeTriplici Ordine Elixiris ”  ו “opera minerslia” שנכתבו על ידי סופר בכינוי ״יצחק ההולנדי״. למעשה אנחנו יודעים מעט מאוד על דמותו ההיסטורית, ואפילו לא בטוחים בהיותו יהודי. אך, בהקשר זה חשוב לזכור כי הידע המדובר היה מיוחס ליהודים, ביניהם הקהילה הספרדית בהולנד המצאה באדמה זו מקלט אחרי גירוש ספרד. ידע זה היה מיוחס דווקא להם מפני שרבים מהם היו מלומדים ומשכילים.